Las Vegas Monorail View
       
     
Las Vegas Reflections
       
     
Aria Detail, Las Vegas
       
     
Eucalyptus I
       
     
Eucalyptus II
       
     
Eucalyptus III
       
     
Blackberry bush, Tonto Natural Bridge
       
     
Stump, Tonto Natural Bridge
       
     
Old Handrail, Tonto Natural Bridge
       
     
Starburst, Tempe Center for the Arts
       
     
Detail, Tempe Center for the Arts
       
     
Detail, Tempe Center for the Arts
       
     
Bubbles I
       
     
Bubbles II
       
     
Bubbles III
       
     
Pin Cushion I
       
     
Pin Cushion II
       
     
Pin Cushion III
       
     
Old Safe, Hayden Flour Mill, Tempe
       
     
Hayden Flour Mill, Tempe
       
     
Hayden Flour Mill, Tempe
       
     
Tulip I
       
     
Tulip II
       
     
Tulip III
       
     
Las Vegas Monorail View
       
     
Las Vegas Monorail View
Las Vegas Reflections
       
     
Las Vegas Reflections
Aria Detail, Las Vegas
       
     
Aria Detail, Las Vegas
Eucalyptus I
       
     
Eucalyptus I
Eucalyptus II
       
     
Eucalyptus II
Eucalyptus III
       
     
Eucalyptus III
Blackberry bush, Tonto Natural Bridge
       
     
Blackberry bush, Tonto Natural Bridge
Stump, Tonto Natural Bridge
       
     
Stump, Tonto Natural Bridge
Old Handrail, Tonto Natural Bridge
       
     
Old Handrail, Tonto Natural Bridge
Starburst, Tempe Center for the Arts
       
     
Starburst, Tempe Center for the Arts
Detail, Tempe Center for the Arts
       
     
Detail, Tempe Center for the Arts
Detail, Tempe Center for the Arts
       
     
Detail, Tempe Center for the Arts
Bubbles I
       
     
Bubbles I
Bubbles II
       
     
Bubbles II
Bubbles III
       
     
Bubbles III
Pin Cushion I
       
     
Pin Cushion I
Pin Cushion II
       
     
Pin Cushion II
Pin Cushion III
       
     
Pin Cushion III
Old Safe, Hayden Flour Mill, Tempe
       
     
Old Safe, Hayden Flour Mill, Tempe
Hayden Flour Mill, Tempe
       
     
Hayden Flour Mill, Tempe
Hayden Flour Mill, Tempe
       
     
Hayden Flour Mill, Tempe
Tulip I
       
     
Tulip I
Tulip II
       
     
Tulip II
Tulip III
       
     
Tulip III